Video tutorial

List of video tutorials that describe the functionality and procedures in Faktury web

Jak doplnit fakturační údaje dodavatele
Návod na doplnění fakturačních údajů dodavatele, které se budou pokaždé vyplňovat při výběru společnosti ze seznamu.
Jak nastavit automatické číslování faktur
Jak nastavit automatické číslování faktur a dokumentů podle vloženého vzoru.
Jak vložit logo nebo podpis s razítkem do faktury
Video s postupem jak vložit logo společnosti nebo razítko s podpisem do faktury.
Jak vystavit opravný daňový doklad
Návod jak vystavit opravný daňový doklad - dobropis z existující faktury.
Jak vystavit zálohovou fakturu
Postup jak vytvořit zálohovou fakturu. Zálohová faktura není daňový doklad.
Jak vytvořit fakturu v angličtině a v měně GBP
Postup jak nastavit jazyk faktury na angličtinu, změnit měnu faktury na GBP a zobrazit konverzní kurz.
Jak vytvořit fakturu v němčině a v měně EUR
Postup jak nastavit jazyk faktury na němčinu, změnit měnu faktury na EUR a zobrazit konverzní kurz.
Jak vytvořit fakturu s přenesenou daňovou povinností
Postup jak vytvořit fakturu s přenesenou daňovou povinností, kde DPH platí zákazník.
Jak vytvořit fakturu z cenové nabídky
Postup jak vytvořit fakturu z cenové nabídky nebo více nabídek.
Jak vytvořit fakturu z dodacího listu
Postup jak vytvořit fakturu z dodacího listu nebo více dodacích listů.
Jak vytvořit dodací list z cenové nabídky
Postup jak vytvořit dodací list z cenové nabídky nebo více cenových nabídek.
Jak vytvořit příjmový doklad
Návod jak vytvořit příjmový (pokladní) doklad.
Jak vytvořit a odeslat příjmový doklad do EET
Návod jak nastavit EET přístup a jak vytvořit a odeslat příjmový doklad do EET.