Ceník

Ceník Faktury webu

bez registrace

zdarma

bez nutnosti registrace

bez reklamy a vodoznaků

ukládání faktur do PDF

s registrací

zdarma

automatické doplnění údajů

kratší čas při tvorbě faktur

seznamy klientů a společností

přehledné seznamy dokumentů

odesílání faktur na email

export seznamů do Excelu

statistika

faktury v cizích jazycích

vlastní logo a razítko

Faktury web API

REGISTRACE

placená verze

899 Kč /rok

První rok zdarma

Po prvním roce užívání Faktury webu se hradí roční poplatek ve výši 899 Kč jako předplatné na následující rok.

REGISTRACE
Přístup zcela zdarma po celou dobu používání Faktur online poskytujeme neziskovým dobročinným, charitativním, sportovním nebo nesoukromým vzdělávacím organizacím. Je třeba, aby nás tyto organizace informovali o své činnosti, například přes kontaktní formulář na stránce. Přístup zdarma jim bude okamžitě aktivován.