Ceník

Ceník Faktury webu

bez registrace

zdarma

bez nutnosti registrace

bez reklamy a vodoznaků

ukládání faktur do PDF

REGISTRACE

s registrací

zdarma

automatické doplnění údajů

kratší čas při tvorbě faktur

seznamy klientů a společností

přehledné seznamy dokumentů

odesílání faktur na email

export seznamů do Excelu

statistika

faktury v cizích jazycích

Faktury web API

REGISTRACE

placená verze

899 Kč /rok

Po prvním roce užívání Faktury webu se hradí roční poplatek ve výši 899 Kč.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
Důvod, proč je zpoplatněná část Faktury webu po překročení nastavených limitů je zvýšená zátěž systému a množství vytvořených faktur, které si vyžadují prostředky na údržbu a vylepšení celé aplikace. Zpoplatnění je nastavené tak, aby sa dotýkalo pouze najaktivnějších uživatelů (cca 3 - 5%) a nekolidovalo s hlavní myšlenkou FW - pomáhat především menším organizácím a živnostníkům, kteří potřebují vytvořit faktury v menším počtu. Faktury web nejsou alternativou za profesionální ekonomický software.
Pro neziskové, charitativní, dobročinné, vzdělávací nebo podobné organizace podle posouzení poskytujeme slevu až do výšky 100%.