Dodací list

Dodací list

Vytvořte dodací list vyplněním těchto polí. Pro zjednodušení vyplňování se registrujte zdarma.

Dodací list je dokument, který potvrzuje dodání zboží nebo služby v množství, stavu, popisu nebo kvalitě, který uvádí. Není povinnost ho vystavovat, ale většinou se dodává spolu s fakturu, na kterou je vázán.

Dodací list se může stát účetním dokladem (prokazatelným účetním záznamem), pokud obsahuje povinné náležitosti daňového dokladu definováno v zákoně. Za těchto okolností může sloužit dodací list i jako faktura.

Údaje dodavatele

Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Info o dodavateli:
   
Telefon:
Email:
Web:
   
Číslo účtu (starý formát):
Banka:
IBAN:
SWIFT:
   
Název Hodnota
 :
 :

Dodací list pro

Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
IČO:
DIČ:
   
Info o odběrateli:
   
Adresa dodání (Pokud je jiná než adresa odběratele)
Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
Název Hodnota
 :
 :

Základní údaje

Číslo dodacího listu:
Číslo faktury:
Číslo objednávky:
Datum zdanitelného plnění (dodání):

Peňěžní údaje

Měna dodacího listu:
Zaokrouhlení k úhradě:
Zobrazit ceny:

Doplňující údaje

Jazyk dodacího listu:
čeština slovenština angličtina němčina maďarština polština španělština francouzština ruština italština norština dánština
Poznámka nad položkami:
Poznámka pod položkami :
Logo společnosti: Pro registrované uživatele
Razítko společnosti: Pro registrované uživatele
Dodací list vystavil:

Položky dodacího listu

Popis položky
Měrná jedn.
Množství
Cena za MJ bez DPH
Cena za MJ s DPH
×


%

Celkem: 0
DPH: 0
Celkem s DPH: 0
Zaokrouhlení: 0
Spolu celkem : 0