Faktura

Faktura

Vytvořte fakturu vyplněním těchto polí. Pro zjednodušení vyplnění se registrujte zdarma.

Faktura je dokument využíván v účetnictví. Jde o účetní nebo daňový doklad, který vystavuje prodejce zákazníkovi za prodej zboží nebo služeb. Faktura může být vystavena v papírové nebo v elektronické podobě. Vyplněním polí tohoto formuláře vznikne faktura online, tedy faktura v elektronické podobě (PDF soubor).

Zálohová faktura je oznámení, resp. pokyn k platbě. Zálohová faktura není daňový doklad. Po přijetí zálohy (platby) vzniká povinnost vystavit fakturu nebo daňový doklad k přijaté platbě.

Dobropis je doklad, který se vztahuje na původní fakturu a mění ji. Jde o opravný daňový doklad. Vystavuje se při zrušení (úplném nebo částečném) nebo vrácení (úplném nebo částečném) dodávky zboží nebo služeb, případně při snížení ceny. V dobropisu je třeba uvést číslo původní faktury. Částky v dobropisu musí být záporné, tedy před částkou musí být znaménko minus.

Daňový doklad k přijaté platbě (záloze) je v podstatě faktura. Doklad vystavuje plátce DPH po přijetí platby (zálohy) a před dodáním zboží nebo služby. V dokladu musí být rozdělen základ daně a DPH, které se v součtu musí rovnat výši přijaté platby.

Údaje dodavatele

Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Info o dodavateli:
   
Telefon:
Email:
Web:
   
IBAN:
SWIFT:
Banka:
Číslo účtu (starý formát):
   
Název Hodnota
 :
 :

Údaje odběratele

Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
IČO:
DIČ:
   
Info o odběrateli:
   
Adresa dodání (pokud je jiná než adresa odběratele)
Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
Název Hodnota
 :
 :

Základní údaje

Číslo faktury:
Typ faktury:
Daňový doklad:
Vyriabilní symbol:
Konstantní symbol:
Datum vystavení:
Datum :
Datum splatnosti:
Datum přijaté platby:
Číslo objednávky:

Peňěžní údaje

Měna faktury:
Forma platby:
Zaokrouhlení k úhradě:
Již uhrazeno (zálohami):
Celková sleva: %
Zobrazit QR kód:
Přenesená daňová povinnost:

Doplňující údaje

Jazyk faktury:
čeština slovenština angličtina němčina maďarština polština španělština francouzština ruština italština norština dánština
Poznámka:
Fakturu vystavil:
Logo společnosti: Pro registrované uživatele
Razítko společnosti: Pro registrované uživatele

Položky faktury

Popis položky
Měrná jedn.
Množství
Cena za MJ bez DPH
Cena za MJ s DPH
×


%

Celkem: 0
DPH: 0
Celkem s DPH: 0
K úhradě: 0