Cenová nabídka

Cenová nabídka

Vytvořte cenovou nabídku vyplnením těchto polí. Pro zjednodušení vyplnění se registrujte zdarma.

Cenová nabídka je předběžný cenový přepočet, resp. cenový odhad nabízeného zboží nebo služby, který zasílá dodavatel zákazníkovi, zpravidla na žádost. Nejedná se o daňový doklad. V tomto dokumentu může dodavatel (prodejce) informovat o cenových, technických nebo časových specifikacích nabízeného zboží nebo služby, případně o dalších podmínkách prodeje.

Cenová nabídka může mít svou platnost do kdy dodavatel garantuje navrhované částky za nabízené zboží nebo služby. Cenová nabídka může obsahovat slevu, kterou je prodejce ochoten poskytnout zákazníkovi.

Údaje dodavatele

Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Info o dodavateli:
   
Telefon:
Email:
Web:
   
Číslo účtu (starý formát):
Banka:
IBAN:
SWIFT:
   
Název Hodnota
 :
 :

Cenová nabídka pro

Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
IČO:
DIČ:
   
Info o odběrateli:
   
Název Hodnota
 :
 :

Základní údaje

Číslo cenové nabídky:
Datum vystavení nabídky:
Datum platnosti:

Peňěžní údaje

Měna cenové nabídky:
Zaokrouhlení k úhradě:
Celková sleva: %

Doplňující údaje

Jazyk cenové nabídky:
čeština slovenština angličtina němčina maďarština polština španělština francouzština ruština italština norština dánština
Poznámka nad položkami:
Poznámka pod položkami :
Logo společnosti: Pro registrované uživatele
Razítko společnosti: Pro registrované uživatele
Nabídku vystavil:

Položky cenové nabídky

Popis položky
Měrná jedn.
Množství
Cena za MJ bez DPH
Cena za MJ s DPH
×


%

Celkem bez slevy: 0
Celková sleva: 0 %
Celkem: 0
DPH: 0
Celkem s DPH: 0
Zaokrouhlení: 0
Spolu celkem : 0