Objednávka

Objednávka

Vytvořte objednávku vyplněním těchto polí. Pro zjednodušení vyplňování se zaregistrujte zdarma.

Objednávka je dokument, kterým žádá objednavatel (zákazník) dodavatele (prodávajícího) o dodávku zboží nebo služby. Objednávka by měla vycházet z (cenové) nabídky dodavatele a vůle objednavatele odebrat nebo koupit požadované zboží nebo službu. Objednatel se zasláním objednávky zavazuje odebrat určité množství zboží nebo služby, prodávající potvrzením o přijetí objednávky potvrzuje dohodu mezi oběma stranami.

Objednávka by měla obsahovat identifikační údaje objednavatele a dodavatele, dále název, popis nebo specifikaci zboží nebo služby, požadované množství a cenu. Objednávka se může odvolávat na cenovou nabídku dodavatele.

Údaje dodavatele

Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
IČO:
DIČ:
Platca DPH:
Info o dodavateli:
   
Telefon:
Email:
Web:
   
Číslo účtu (starý formát):
Banka:
IBAN:
SWIFT:
   
Název Hodnota
 :
 :

Údaje objednavatele

Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
IČO:
DIČ:
   
Info o odberateľovi:
   
Adresa dodání
Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
Název Hodnota
 :
 :

Základní údaje

Číslo objednávky:
Datum vystavení objednávky:

Peněžní údaje

Měna objednávky:
Zaokrouhlení k úhradě:
Zobrazit ceny:

Doplňující údaje

Jazyk objednávky:
čeština slovenština angličtina němčina maďarština polština španělština francouzština ruština italština norština dánština
Poznámka nad položkami:
Poznámka pod položkami :
Logo společnosti: Pro registrované uživatele
Razítko společnosti: Pro registrované uživatele
Vystavil:

Položky objednávky

Popis položky
Měrná jedn.
Množství
Cena za MJ bez DPH
Cena za MJ s DPH
×


%

Celkem: 0
DPH: 0
Celkem s DPH: 0
Zaokrouhlení: 0
Spolu celkem : 0