Vzory dokumentů

Vzory dokumentů, které je možné vytvořit ve Faktury webu

Faktura (bez DPH)
Jednoduchý vzor faktury vytvořené ve Faktury webu. Dodavatel není plátcem DPH a vystavuje fakturu svému tuzemskému klientovi – bez DPH.
Faktura (plátce DPH)
Vzor faktury, kde společnost je plátcem DPH a vystavuje fakturu svému tuzemskému zákazníkovi včetně DPH.
Faktura s logem a razítkem
Ve Faktury webu lze vložit do faktury vlastní logo a razítko s podpisem. Na faktuře se zobrazí i QR kód umožňující platbu přes mobil.
Faktura v anglickém jazyce
Vzor faktury v anglickém jazyce. Ve Faktury webu si můžete vybrat šablonu faktury ve více cizích jazycích. Faktura v angličtině je nejčastěji používaný překlad šablony do cizího jazyka.
Faktura s přenesenou daňovou povinností
Vzor faktury s přenesenou daňovou povinností. Ukázka faktury s přenosem daňové povinnosti při dodávce stavebních prací. Tuzemský přenos daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH (Poskytnutí stavebních nebo montážních prací)
Faktura v cizí měně
Faktura vystavena v cizí měně. Ukázka faktury v eurech (EUR) vystavena do zahraničí (Slovensko). Ve faktuře je zobrazen přepočet kurzem na domácí měnu (CZK).
Faktura do zahraničí v angličtině
Vzor faktúry v anglickom jazyku vystavenej do zahraničia (EÚ - Francúzsko). Faktúra do zahraničia s prenosom daňovej povinnosti podľa článku 196 smernice Rady 2006/112/EC (VAT reverse charge)
Faktura do zahraničí v němčině
Vzor faktury v německém jazyce vystavené do zahraničí (EU - Rakousko). Faktura do zahraničí s přenosem daňové povinnosti podle článku 196 směrnice Rady 2006/112/EC (RL 2006/112/EG), Reverse-Charge-Verfahren.
Faktura s odpočtem zálohy
Vzor faktury s odpočtem zálohy. Vytvořená faktura, na které se nachází záporná položka s odečtenou uhrazenou zálohou včetně DPH. Vzor finální faktury, kde je z celkové hodnoty zakázky odečtena záloha.
Zálohová faktura
Vzor zálohové faktury. Ve Faktury webu lze vytvořit zálohovou fakturu. Zálohové faktury slouží jako výzva klientovi k úhradě určité části zakázky před začátkem její realizace. Samotná zálohová faktura však není daňovým dokladem.
Opravný daňový doklad (dobropis)
Vzor dobropisu. Dobropisem se upravuje původní daňový doklad – faktura. Ukázka dobropisu vygenerovaného ve Faktury webu slouží k úpravě (snížení) původní částky zakázky.
Opravný daňový doklad (vrubopis)
Vzor vrubopisu. Vrubopisem se upravuje původní daňový doklad - faktura. Ukázka vrubopisu vygenerovaného ve Faktury webu slouží k úpravě (zvýšení částky) z původní faktury.
Daňový doklad k přijaté platbě
Vzor daňového dokladu k přijaté platbě. Vytvořený doklad slouží jako potvrzení přijetí platby (většinou zálohy) od klienta. K přijaté platbě se může vystavit daňový doklad nebo faktura s datem přijetí platby.
Účtenka
Vzor účtenky vytvořené ve Faktury webu. Účtenka obsahuje tržby za prodané zboží včetně částek s DPH a zaokrouhlení při platbě v hotovosti. Účtenka obsahuje údaje a logo společnosti.
Příjmový pokladní doklad (A6)
Vzor příjmového dokladu v klasickém malém formátu A6. Společnost přijala hotovost za poskytnutí služeb a vystavila příjmový doklad.
Příjmový pokladní doklad (A4)
Vzor příjmového dokladu ve formátu A4 včetně razítka. Společnost přijala platbu v hotovosti a vystavila příjmový doklad.
Výdajový pokladní doklad (A6)
Ukázka výdajového pokladního dokladu v klasickém malém formátu A6. Ukázka vyplacení částky včetně DPH společnosti, která částku přijala.
Výdajový pokladní doklad - A4
Ukázka výdajového pokladního dokladu s razítkem společnosti ve formátu A4. Vzor dokladu s vyplacením částky včetně DPH společnosti, která částku přijala.
Cenová nabídka
Vzor cenové nabídky vytvořené ve Fakury webu. Společnost vystavila cenovou nabídku svých služeb koncovému zákazníkovi s uvedenými částkami včetně DPH.
Cenová nabídka (bez DPH + sleva)
Vzor cenové nabídky a specifikace jednotlivých položek nabídky. Ceny jsou uvedeny bez DPH, protože společnost není plátcem DPH. V cenové nabídce je zahrnuta i celková sleva.
Dodací list
Vzor dodacího listu vytvořeného ve Faktury webu. Dodací list obsahuje seznam položek včetně jejich cen s DPH, které společnost dodala zákazníkovi.
Dodací list (bez cen položek)
Vzor dodacího listu, který obsahuje dodané zboží nebo služby bez uvedené ceny. Dodací list obsahuje poznámku o jeho účelu.
Objednávka (přijata)
Vzor přijaté objednávky. Společnost (objednatel) si objednává služby od naší společnosti. Přijatá objednávka uvádí seznam služeb, které si zákazník přeje objednat.
Objednávka (vydaná)
Vzor vydané objednávky. Naše společnost (objednatel) si objednává zboží od jiné společnosti (dodavatele). Vystavená objednávka obsahuje pouze seznam objednaných položek bez jejich cen. Dodavatel vystaví objednateli za zboží fakturu.
Zákazkový list
Vzor zakázkového listu se specifikacemi konkrétní zakázky. Zakázkový list obsahuje přesnou cenovou kalkulaci. Tento dokument lze vytvořit ve službě Dokumenty Extra ve Vašem kontě.
Zakázkový list - bez cen
Vzor zakázkového listu se specifikacemi konkrétní zakázky. Zakázkový list neobsahuje cenovou kalkulaci, pouze seznam provedených prací. Tento dokument lze vytvořit ve službě Dokumenty Extra ve Vašem kontě.
Zakázkový list - detailní odhad
Vzor zakázkového listu s detaily a parametry konkrétní zakázky. Zakázkový list obsahuje odhadovanou částku zakázky a použité materiály včetně jejich EAN kódů. Tento dokument lze vytvořit ve službě Dokumenty Extra ve Vašem kontě.
Předávací protokol
Vzor předávacího protokolu. Předávající předává přebírajícímu předmět zakázky. Přebírající předmět přebírá a nemá vůči němu výhrady. Tento dokument lze vytvořit ve službě Dokumenty Extra ve Vašem kontě.
Protokol o převzetí (díla)
Protokol o převzetí díla. Předávající předává přebírajícímu předmět zakázky. Přebírající předmět přebírá s popisem nedostatků zjištěných při předávacím řízení. Tento dokument lze vytvořit ve službě Dokumenty Extra ve Vašem kontě.
Montážní deník
Vzor montážního deníku. Montážní deník popisuje vykonanou práci, seznam pracovníků a seznam použitých nástrojů. Tento dokument lze vytvořit ve službě Dokumenty Extra ve Vašem kontě.
Montážní deník - stavba
Vzor montážního deníku. Montážní deník popisuje vykonanou práci, její začátek, průběh a ukončení na stavbě. Tento dokument lze vytvořit ve službě Dokumenty Extra ve Vašem kontě.