Elektronická evicence tržeb (EET) - zrušeno

Elektronická evicence tržeb (EET) - zrušeno

Faktury web přinášel možnost odesílání tržeb do EET. Vzhledem k tomu, že EET byla k 1.1.2023 zrušena, tuto možnost ve Faktury webu jsme přestali poskytovat.

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, byl zrušen a to znamená, že se také zruší povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky v souladu s tímto zákonem. Důvodem zrušení EET bylo snížení administrativní zátěže pro podnikatele a zjednodušení daňového systému.

Ve Faktury webu ponecháváme možnost vystavování účtenek, avšak již není možné tuto tržbu odeslat do EET. To se týká i odesílání tržeb z příjmových dokladů.

Podle informací z Finanční správy, zrušení elektronické evidence tržeb by mělo přinést větší svobodu a flexibilitu podnikatelům při evidování tržeb. Zároveň se očekává, že změna neovlivní výběr daní, protože kontrola tržeb a daňového plnění bude nadále prováděna prostřednictvím jiných kontrolních mechanismů, jako jsou například daňové kontroly či kontrolní hlášení DPH.