Kdo má nárok na bezplatný přístup neomezeně?

Kdo má nárok na bezplatný přístup neomezeně?

Bezplatný přístup i po roce užívání Faktury webu od založení účtu mají dobročinné, charitativní, vzdělávací nebo sportovní neziskové organizace. V podstatě jde o nadace, občanská sdružení, školy a školská zařízení (ne soukromé) a podobně. Je však třeba nás o tom vyrozumět v kontaktním formuláři, abychom Vám bezplatný přístup mohli zřídit.

Bezplatný přístup nelze uplatnit na organizace, respektive právní formu, jakou je například společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo osoba samostatně výdělečně činná (živnostník).

Bezplatný přístup je neomezený, tedy na dobu neurčitou bez jakýchkoliv limitů. Držitelé bezplatného přístupu nesmějí zneužívat svůj přístup k vytváření dokumentů pro společnosti, které nárok na bezplatný přístup nemají. V opačném případě jim bude bezplatný přístup odebrán.