Koho se týká placený přístup?

Koho se týká placený přístup?

Placený přístup se týká každého uživatele Faktury webu, který se registroval a využívá tento přístup více než 1 rok od datumu registrace. Po uplynutí tohoto období je uživatel vyzván k přechodu na placenou verzi služby, která nabízí pokračování ve využívání všech funkcí a výhod Faktury webu.