Koho se týká placený přístup?

Koho se týká placený přístup?

Placený přístup se týká každého uživatele Faktury webu, který se registroval a využívá tento přístup více než 1 rok od datumu registrace.