Jak mohu vytvořit v Google účtu heslo potřebné pro SMTP autentizaci Gmailu?

Jak mohu vytvořit v Google účtu heslo potřebné pro SMTP autentizaci Gmailu?

Z bezpečnostního hlediska nelze při SMTP autentifikaci použít stejné heslo, jako používáte při přihlášení se do Gmailu. Pro odesílání zpráv z Faktury webu prostřednictvím Gmailu s využitím SMTP je nutné si ve svém kontě vygenerovat heslo, které použijete při SMTP autentifikaci.

Celý proces se skládá ze tří kroků:

  • Přihlásit se do svého Google účtu a otevřít záložku Zabezpečení
  • V části "Jak se přihlašujete do Googlu" ověřit, zda máte zapnuto Dvoustupňové ověření. Pokud jej zapnuto nemáte, je třeba jej zapnout.
  • Kliknout na "Hesla aplikací" a vygenerovat si heslo

Krok 1:

Přihlaste se do svého Google účtu a v levém menu klikněte na kartu "Zabezpečení". Zkráceně tak můžete učinit kliknutím na odkaz: https://myaccount.google.com/security

Google účet, část Zabezpečení

Krok 2:

V části "Jak se přihlašujete do Googlu" naleznete informaci o Dvoufázovém ověření. Pokud nemáte zapnuto dvoufázové ověření, kliknutím na linku je třeba jej aktivovat. Dvoufázové ověření se aktivuje potvrzením odeslaného kódu na Váš telefon:

Google účet, vypnuto Dvoufázové ověření

Máte-li Dvoufázové ověření zapnuto, přejděte na Krok 3:

Google účet, zapnuto Dvoufázové ověření

Krok 3:

Otevřeme link Dvoustupňové ověření a přesuneme se na spodek stránky k odstavci "Hesla aplikací". Klikněte na linku (šipku) Hesla aplikací:

Google účet, Hesla aplikací

Na příslušné stránce "Hesla aplikací" napíšeme do nabídnutého textového pole název aplikace, například "SMTP přihlášení" a klikněte na tlačítko "Vytvořit":

Google účet, Vyberte aplikaci

Následně se objeví 16-místné vygenerované heslo, které budete používat při SMTP autentifikaci. Zkopírujte si jej:

Google účet, Vygenerované heslo

Klikněte na tlačítko Hotovo a zavřete okna.

Krok 4:

Nyní vyzkoušejte odeslat mail přes SMTP s použitím vygenerovaného hesla. 16-místné heslo použijte bez mezer.

Pokud máte aktivovanou službu Email a odesílání, můžete z Faktury webu odesílat emailové zprávy prostřednictvím Vaší gmailové adresy. Pro nastavení prosím uložte své hodnoty podobně, jako je tomu v tomto příkladu:

  • smtp: smtp.google.com
  • jméno: moje.jmeno@gmail.com
  • heslo: jjntuvgxxfrwhavn
  • port: 465
  • šifrování: SSL