Jak vložím/vypnu do/z faktury QR kód

Jak vložím/vypnu do/z faktury QR kód

QR kód slouží odběrateli faktury na jednoduchou úhradu pomocí mobilního zařízení s příslušnou aplikací jeho banky.
K zobrazení nebo vypnutí QR kódu z faktury slouží políčko "Zobrazit QR kód" v části "Peněžní údaje".
Pro vypnutí, resp. nezobrazení QR kódu zvolíme v tomto poli možnost "nezobrazit".
Pro zobrazení QR kódu ve faktuře zvolíme v tomto poli příslušný formát kódu.

V případě, že ve faktuře není uvedeno číslo účtu nebo IBAN dodavatele, částka faktury je 0 nebo záporná, potom se QR kód na faktuře nezobrazí.