Co je to opravný daňový doklad, dobropis a vrubopis?

Co je to opravný daňový doklad, dobropis a vrubopis?

Pojmy dobropis a vrubopis se v současné době již nepoužívají a nahradil je jednotný termín opravný daňový doklad.

Dobropisem se označoval daňový doklad, kterým dodavatel snižoval zcela nebo částečně své daňové plnění a opravoval tak původní daňový doklad. Dobropis se označoval také jako záporná faktura. Byl využíván například při částečném nebo úplném vrácení částky z důvodu reklamace odběratele nebo při nedodání kompletní zakázky.

Vrubopis je opakem dobropisu a používal se na navýšení pohledávky vůči odběrateli a navýšení daňového plnění. Příkladem mohlo být navýšení původní zaúčtované částky z důvodu úpravy zakázky, navýšení cen materiálu a podobně.

Jak jsme již zmínili, dobropis a vrubopis se nahradily pojmem opravný daňový doklad.

Pojem opravný daňový doklad je definován v zákoně o DPH. Jedná se jednoduše o doklad, který informuje o opravě základu daně. Musí obsahovat tyto náležitosti:

 • označení osoby, která uskutečňuje plnění
 • daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění
 • označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje

Co jsou stejné informace o dodavateli a odběrateli jako na původní faktuře.

Dále je třeba uvést:

 • evidenční číslo původního daňového dokladu
 • evidenční číslo opravného daňového dokladu
 • důvod opravy
 • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
 • rozdíl mezi opravenou a původní daní
 • rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem
 • den opravy základu dane

Ve Faktury webu jsme ponechali pojmy dobropis a vrubopis z důvodu oddělení významu opravného daňového dokladu. V případě opravného daňového dokladu snižujícího základ daně používáme stále (interní) pojem dobropis. Opravný daňový doklad zvyšující základ daně stále nazýváme vrubopis. Dobropis a vrubopis (ODD) můžete ve Faktury webu vytvořit stejným způsobem jako fakturu. Je však třeba v poli Typ faktury vybrat příslušnou možnost.