Jak označím fakturu za uhrazenou?

Jak označím fakturu za uhrazenou?

V seznamu faktur klikněte na ikonu 'Upravit fakturu' v řádku příslušné faktury. V editaci faktury je část 'Úhrada', kde můžete označit fakturu za uhrazenou, částečně uhrazenou nebo neuhrazenou. Fakturu uložte.

Druhý způsob je označit fakturu nebo více faktur v seznamu faktur. Následně klikněte na ikonku smajlíka 'Nastavit faktury jako uhrazeny' pod seznamem faktur.