Jak vložím do faktury čárový kód EAN?

Jak vložím do faktury čárový kód EAN?

Do faktury, ale i jiných dokumentů jako dodací list, cenová nabídka nebo objednávka je možné vložit čárový kód EAN, podle standardu EAN13.

EAN kód musí obsahovat 12 číslic ve tvaru: {EAN: 123456789012}. Třináctá číslice se automaticky dopočítává jako tzv. checksum. Pokud zadáte 13-místný EAN kód, například {EAN: 1234567890123}, poslední číslice se ověří, zda opravdu souhlasí s checksumem. Pokud ne, pak se přepíše na správnou číslici, tedy: {EAN: 1234567890128}

Stačí tedy v textu ve fakturační položce napsat daný tvar EAN kódu a na faktuře se zobrazí příslušný čárový kód.